Renk Körlüğü - Göz Sağlığı - Medical Park Göz Sağlığı

Renk Körlüğü

Tıpta ‘Daltonizm’ olarak bilinen, dünyada görülme sıklığı yüzde 6 olan renk körlüğü; kalıtsal olabildiği gibi görme siniri, görme noktası ve göz tansiyonu gibi bazı göz hastalıkları sonucunda da oluşabilir.

Renk körlüğü nedir?

Renk körlüğü; değişik renkleri ve gölgeleri algılamaktaki bozukluğu tanımlamak için kullanılır. Kadınlardan fazla erkeklerde görülen, oldukça yaygın bir durumdur. Kadınlarda yüzde 0.6–0.8 oranında rastlanılmasına rağmen, bu oran erkeklerde yaklaşık yüzde 10’dur. Bu hastalığın nedeni; gözün retina tabakasındaki bazı pigmentlerin eksikliği, veya hiç olmamasıdır.

renk körlüğü

Renk körlüğü; aynı rengin tonlarını ayırmakta olan güçlük şeklinde hafif olabileceği gibi, hiç bir rengi ayıramayacak kadar şiddetli de olabilir. En çok görülen tipi, kırmızı ile yeşilin ayırt edilememesidir. Nadir görülen bazı vakalarda ise bütün renklerin ayırt edilememesi ve dünyanın siyah – beyaz görülmesi söz konusudur. Her 20 erkekten ve her 200 kadından birinde vardır. Çoğu, renk körü olduğunu kendiliğinden fark etmez.

Renk körlüğü kimlerde görülür?

Erkeklerin yüzde 8’inde, kadınların yüzde 1’inden azında renk körlüğü vardır. Renk körlüğünün çoğu doğumda mevcuttur. Fakat bazı renk körlüğü bulunan kişilerde hastalık kalıtsal değildir. Doğum esnasında lens saydam iken yaşlandıkça koyulaşır. Kullanılan ilaçlar ve göz sinirindeki rahatsızlıklar renk körlüğüne neden olabilir.

Belirtileri nelerdir?

Renk körlüğünün yaygın türü olan kalıtsal renk körlüğünde; yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı aynı biçimde algılanır ve ayrı renkler ancak yoğunluklarıyla ayırt edilebilir. Bu bozukluk doğuştan geldiğinden, renk körleri zamanla belirli tonları ayıracak hale gelebilirler. Renk körlüğünün ender görülen ve ciddi olan türünde ise görüş bozukluğu ilerleyicidir ve hasta her şeyi siyah – beyaz görür. Renk körlüğü günlük yaşamda önemli bir sorun oluşturmaz, ama hasta, renklerle ilgili belirli işlerde çalışamaz. Kırmızı – yeşil renkler bütün dünyanın kara ve deniz işaretlerinde yaygın olarak kullanıldığından; renk körleri askeri okullara girmez, pilot olamazlar, sürücülük ve denizcilik yapamazlar. Bu renklerde önemli uyarılar yapıldığından, görülmemeleri yaşamsal tehlike oluşturabilir.

renk körlüğü

Renk körlüğü nasıl tespit edilir?

Çocuklar, renk körlüğünü de içeren göz problemleri açısından kontrol edilmelidirler. Ailesinde renk körlüğü bulunan kişiler, yaptığı işte renk ayrımı zorunluluğu olanlar veya renkleri ayırmada problemi olanlar bu açıdan tetkik edilmelidir.

Renk körlüğü tedavi edilebilir mi?

Ne yazık ki kalıtsal renk körlüğünün kesin tedavisi yoktur. Görme sinirinin zayıflamasına bağlı olan ve görme bozukluğu ile birlikte seyreden renk körlüğü ise bir ölçüde düzeltilebilir, ya da en azından ilerlemesi engellenebilir. Renk körlüğü doğuştan olduğunda zararsızdır; hatta birçok kişi uzun süre renk körü olduğunun farkına bile varmaz, ancak bir göz muayenesiyle durum ortaya çıkabilir. Renkleri ayırt etme gücündeki değişiklik, göz bozukluğundan da ileri gelebilir. Bu durumda en iyisi, bir göz hastalıkları uzmanına gidip tedavi görmektir. Son zamanlarda renk körleri için özel üretimli kontakt lenslerle renk körlüğü tedavisi yapılabilmektedir.