Şaşılık - Göz Sağlığı - Medical Park Göz Sağlığı

Şaşılık

Şaşılık, her iki gözün görme eksenlerinin paralelliğinin bozulmasıdır. Şaşılık, doğuştan olabilir veya sonradan ortaya çıkabilir. Sonradan ortaya çıkan şaşılıkların sebepleri arasında travma, geçirilmiş operasyonlar, bazı nörolojik hastalıklar vs. olarak sayılabilir.

şaşılık

Hastanın muayene bulgularına göre gözlük ihtiyacı varsa mutlaka verilmelidir. Göz tembelliği saptanan veya tembellik riski bulunan durumlarda mutlaka kapama tedavisi önerilmelidir. Bu tedavi yöntemi hastanın gözünde tembellik var ise uygulanabilir. Ortoptik tedavide amaç iki gözle görme yeteneğini ve derinlik hissini kazandırmak amacı ile uygulanır. Bu iki fonksiyon gözlerin paralel durmasına yardımcı olur. Ayrıca günlük rutinlerimizde araba kullanırken, mesafe ve zaman ayarlaması gereken sporlarla uğraşırken daha rahat ve başarılı olmamızı sağlar.

Şaşılığın diğer bir tedavi yöntemide cerrahi tedavidir. Cerrahi müdahele tek göze veya her iki göze yapılabilmektedir. Doğuştan olan kaymalar genellikle gözlük gerektirmeyen, erken dönemde (6 ay – 1 yaş ) ameliyat edilmesi gerekli kaymalar olarak belirtilebilir. Kaymaların büyük çoğunluğu ise 2–3 yaş civarında ortaya çıkar ve genellikle gözlükle tam olarak düzelebilir. Gözlük takıldığı halde düzelmeyen kaymalara ise cerrahi tedavi gerekir. Şaşılık ameliyatları çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatların temel prensibi göz küresine yapışık kasların kuvvetinin azaltılması ya da arttırılması veya yerlerinin değiştirilmesi esasına dayanır.

Hayatın ilk birkaç ayında kısa süreli içe veya dışa olan kaymalar normal kabul edilmesine karşın etraftaki objelere odaklanmanın yapılabildiği 4. aydan itibaren olan kaymalar mutlaka bir göz hekimine danışılmalıdır. Ayrıca katarakt, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklarda kendini şaşılık ile gösterebilir. Ailede şaşılık bulunması, erken doğum, zor doğum, yüksek hipermetropi, düşme ve ateşli hastalıklar şaşılık riskini artırır. Halk arasında yanlış inanış olarak bebeklikte olan kaymanın büyümekle zamanla düzeleceği düşünülmektedir, ancak bu hatalıdır şaşılık hiçbir zaman büyümekle kendiliğinden düzelmez. Ayrıca ailede şaşılık veya göz tembelliği olan kişiler varsa çocuk mutlaka 1-2 yaşında göz doktoruna gösterilmelidir. Bunun dışında her çocukta 3 yaşına dek göz muayenesi yapılmalıdır.

şaşılık

Şaşılık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavide amaç görme gelişimini olumsuz etkilenmeden her iki gözün bir arada kullanılarak gelişiminin sağlanmasıdır. Detaylı bir göz muayenesinin ardında kaymanın sebebine göre tedavi planlanır. Tedavi için eşlik eden kırma kusuru varsa gözlük verilmesi ile kayma düzeltilebilir. Kırma kusuru olmayan ya da gözlükle tam düzelmeyen şaşılılıklarda cerrahi tedavi gerekir. Şaşılık tedavisi ne kadar erken dönemde yapılırsa başarısı o denli yüksek olur.

Çocuklarda göz muayenesi yeni doğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yeni doğan odasında deneyimli bir hemşire veya çocuk doktoru tarafından yapılır. Daha sonra 6. ve 18. aylarda göz doktoru tarafından genel göz sağlığı muayenesi yapılmalıdır. Gözler tamamen normal görünümde olsa bile göz tembelliği tespiti için her çocukta 3 yaşında mutlaka ilk görme muayenesi yapılmalıdır.

Ambliyopi – Göz Tembelliği Nedir?

Görme bebeklikten itibaren beynin öğrendiği bir yetenektir. Bebek yeni doğduğunda silüetleri ayırd ederken yaklaşık 6 aylık olduğunda bilinen anlamda renkli ve üç boyutlu görmeyi öğrenir. Çocuklarda 8 yaşına kadar görme gelişimi devam etmektedir. Eğer bir gözde diğerine göre daha yüksek bir kırma kusuru, kayma veya katarakt veya tek taraflı kapak düşüklüğü gibi görmesini engelleyecek bir bozukluk var ise o göz bulanık görmeyi öğrenir. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde tedavi edilmez ise bu durum kalıcı olur. Erken teşhis edildiğinde yani hayatın ilk 8 yıllık döneminde tedavisi mümkündür.

Göz Tembelliği Tedavisi

Göz tembelliğinin tedavisi için az gören gözün kullanılmasını zorlamak için iyi gören göze kapama yapılır. En basit ve en kolay uygulanabilir tedavi kapama tedavisidir. Kapama tedavisine ek olarak veya alternatif olarak pleoptik tedavi, penelizasyon tedavileri yapılabilir.

Cambridge Eye Stimulator (CAM terapi) görme keskinliğini, 3 boyutlu görme ve derinlik hissini, kontrast sensitiviteyi artırmak için kullanılan bir tedavidir. Bu tedavi ile 5-15 yaş arası çocuklara Kontrast disklerin üzerinde boyama yaptırarak 10-20 seansta görmeyi geliştirmek hedeflenir.

NeuroVision bilgisayar ve kişiye özel program kullanılarak, evde seanslar halinde yapılan çalışmalar ile; beyinde görüntünün algılanmasını sağlayan bir tedavi programıdır. 10 yaş ve üzerinde görsel uyarılarla kontrast sensitivitenin artırılması ile görme keskinliğinin ve kalitesinin artırılması hedeflenir. Çocuğnuzun göz sorunları ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda doktorunuzu aramaktan çekinmeyiniz.