Katarakt Tedavisi - Göz Sağlığı - Medical Park Göz Sağlığı

Katarakt Tedavisi

Gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi sonucunda bozulan lensler, puslu ve lekeli görmeye başlar. Cisimler şekilsizleşmeye başlar. Gözün ışıktan rahatsız olmaya ve tek gözde çift görmenin başlaması, gece görüşünün bozulması, renklerin giderek soluklaşması, gözlük camı ya da kontakt lens numarasında değişikliklerin ortaya çıkması gözde kataraktın oluşmasının belirtileridir.

katarakt

50 Yaş Sonrasında Sık Görülüyor!

Farklı katarakt tipleri vardır. En sık görülen katarakt tipi 50 yaş sonrası ortaya çıkan kataraktlardır. Günümüzde katarakt ameliyatı ağrısız ve kısa süreli olmaktadır. Ayrıca hızla iyileşme imkanı sağlatmadır. Bu özelliklerinin dışında, ameliyat sonrası hastanın görsel ihtiyaçlarına uygun bir düzeltme yapılabilmesi de önemli hale gelmiştir. Eskiden hastaya GİL (Göz İçi Lens) takıldığında şikayetleri ortalama bir numara düzeliyor, katarakt ameliyat sonrası ortaya çıkan kırma kusurları ise uzak-yakın gözlüklerle düzeltiliyordu. Oysa günümüzde elimizde mevcut ileri teknoloji ürünü GİL’ler sayesinde her türlü kırma kusurunu (astigmat dahil), ayrıca aynı zamanda hem uzak hem yakın görmeyi düzeltmek mümkün olmaktadır.

Kataraktta hastanın fark edebileceği şikayetler neler olabilir?

Sisli, puslu, bulanık görme, bazen çift görme olur; Renkler zor veya soluk algılanır. Gözlük camlarını sık sık değiştirme ihtiyacı doğar. Gözler üzerinde bir film varmış gibi hissetme, tülün ardından bakıyormuş gibi görme. Kara olan göz bebeği renginin değişmesi. Göz bebeği gri, sarı veya beyaz görülebilir. Işık problemleri, kamaşma sık görülür…

Kataraktın tedavisi nasıldır?

Katarakt’ın tek tedavisi cerrahidir. İlaçla veya başka bir şekilde tedavi yöntemi mevcut değildir. Bunun tek istisnası Hipokalsemi durumudur, bu hastalarda hipokalseminin düzeltilmesi mevcut kataraktın ilerlemesinin durmasını ve hatta gerilemesini sağlamaktadır. katarakt Görme bozukluğu kişinin günlük yaşamını aksatacak kadar ilerlediğinde kataraktı ameliyatla alınmalıdır. Eğer katarakt tamamen olgunlaşıp buzlu cam gibi opak hale gelmişse daha acil bir şekilde tedavi edilmelidir. Olgunlaşmış bir kataraktın şişmesi ve hatta göz içinde dağılması bile mümkündür. Bu gibi değişimler, kalıcı görüş kaybı tehlikesi taşırlar.

Bebeklerde ve çocuklarda doğumsal kataraktlarda ise, görmenin engellendiği her durumda, özellikle de tek taraflı kataraktlarda, bebeğin yaşı ne olursa olsun, derhal ameliyat yapılmalıdır.

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Katarakt ameliyatları için değişik teknikler kullanılabilse de günümüzde en sık olarak en modern teknik olan fakoemülsifikasyon tekniği, donanımı olan kliniklerde kullanılmaktadır. Halk arasında lazer olarak bilinen kısaca Fako denilen bu teknikte mini kesilerden, 1 mm kalınlıkta problar kullanılarak, lens kendi zarı içerisinde ses dalgaları ile parçalanarak dışarı alınır. Görüş netliğini sağlamak için lens zarı içine suni lens veya suni mercek konur. Bu teknik sayesinde hasta uyanık olarak ve iğne yapmaya gerek olmadan damla ile uyuşturularak ameliyat edilir, hastanın ameliyatın ertesi günü normal yaşantıya dönmesi, hatta çalışması mümkündür.

Hastalar katarakt ameliyatlarında kullanılan göz içi lenslerden önce ya çok kalın gözlükler ya da kontakt lensle günlük hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Ancak teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapılan katarakt ameliyatı tekniği ve göz içi lenslerin teknik özellikleri de değişti. Bu durum hem katarakt cerrahisi hem de hasta için birkaç farklı ameliyat ve lens tipi arasında karar vermek pozisyonunu doğurdu.

Lens Alternatifleri

Günümüzde kullanılmakta olan GİL tipleri şunlardır;

  • Klasik tek odaklı (monofokal) GİL
  • Multifocal GİL ( Uzak yakın beraber gözlükler gibi her mesafe için farklı optik zon vardır)
  • Akomodatif GİL ( Hasta hem uzağı, hemde yakını doğal gözüne benzer şekilde tek odaktan görür. GİL göz içinde uyum yapar)
  • Asiferik GİL (ışık kırılmalarını en aza indirir)
  • Toric GİL ( astigmatı da düzeltir)
  • Monovision (bir göz uzağı diğeri yakını net görür)
  • Işıkla ayarlanabilinen GİL l( Göze takılan lensin numarası ameliyat sonrası ışıkla değiştirilebilinir deneme aşamasıdır.)
  • Mavi ışık filtreli GİL (Göze zararlı ışıkları filtre ederken rek görmeyide bozmaz)
  • Pigyback GİL (Üst üste 2 lens takılır)

Tüm bu lens çeşitlerinin içinden hangisinin hastanın gözüne uygun olduğunun kararı iyi bir muayene yapılarak ve hastaya detaylı bilgi vererek olur. Ameliyat için uygulanan cerrahi teknik çok az farklar dışında tüm lens tipleri için aynıdır.